Tietosuojakäytäntö

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Porvoon Kirjakeskus Oy (y-tunnus: 2405922-6)
Teollisuustie 4
06150 Porvoo
Puh: 020 16 620

 

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Porvoon Kirjakeskus Oy
Pasi Heiskanen
Puh: 020 16 620
S-posti: pasi.heiskanen@kirjakeskus.fi

3. Rekisterin nimi

Porvoon Kirjakeskus Oy:n ja sen hallinnoimien verkkokauppojen asiakkuuteen ja muuhun yhteistyöhön perustuva rekisteri.

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Asiakassuhteiden ja muuhun yhteistyöhön perustuvien suhteiden hoitaminen ja markkinointi sekä Porvoon Kirjakeskus Oy:n, sen kulloinkin hallinnoimien verkkokauppojen sekä näihin verkkokauppoihin liittyvien yritysten liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään seuraaviin ryhmiin sisältyviä tietoja:

Asiakkaan perustiedot: nimi, osoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, syntymäaika, sukupuoli, kieli, ammatti tai arvo, siviilisääty, perheen koko, yrityksen nimi ja yhteystiedot.

Asiakkuuteen tai muuhun yhteystietoon liittyvät tiedot: rekisteröityyn kohdistetut ja tarjotut edut, palvelut ja kampanjat sekä niiden käyttö; palautteet, reklamaatiot ja muu asiakkuuteen liittyvä yhteydenpito, viestintä ja toimenpiteet; laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot.

Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot.

Verkkokauppa- ja postimyyntiasiakkaiden osalta käsitellään lisäksi seuraavia tietoja: asiakasnumero, käyttäjätunnus ja salasana, tilausten käsittelyyn, toimittamiseen ja palauttamiseen liittyvät tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröity itse, sekä asiakkuuteen ja muuhun yhteistyöhön liittyvien tietojen osalta Porvoon Kirjakeskus Oy, sen hallinnoimat verkkokaupat sekä näihin verkkokauppoihin liittyvät yritykset sekä julkiset hakemistot ja muut julkiset tietolähteet.

Henkilötietojen päivityksiä saadaan myös päivityspalveluja tarjoavilta viranomaisilta, järjestöiltä ja yrityksiltä.

7. Tietojen luovutus

Porvoon Kirjakeskus Oy voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Rekisteristä voidaan luovuttaa tietoja Porvoon Kirjakeskus Oy:n yhteistyökumppaneiden markkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista.

Tietoja voidaan siirtää tai luovuttaa tarvittaessa sellaisille EU:n / ETA:n ulkopuolella oleville yhteisöille, joiden kanssa on kirjallisesti sovittu Suomen tietosuojan tason noudattamisesta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Tiedot luovutetaan teknisen käyttöyhteyden avulla, teknisenä tallenteena tai paperitulosteena.

8. Rekisterin suojaus

Ainoastaan määrätyillä Porvoon Kirjakeskus Oy:n ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy asiakastietokantasovelluksiin rekisterinpitäjän myöntämällä henkilökohtaisella käyttöoikeudella. Järjestelmät on suojattu palomuurilla, joka suojaa ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja.

Manuaalisesti käsiteltäviin, asiakastietoja sisältäviin asiakirjoihin pääsy on estetty asiattomilta.

9. Tarkastus- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisena ottamalla yhteys rekisteriasioita hoitavaan henkilöön. Tarkastuspyyntö on allekirjoitettava, ja siinä on ilmoitettava rekisteröidyn nimi, osoite ja puhelinnumero. Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää rekisterinpitäjän toimipisteessä osoitteessa Teollisuustie 4, 06150 Porvoo. Tällöin rekisteröidyn on varauduttava esittämään kuvallinen henkilöllisyystodistus. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten lähettämällä allekirjoitettu kirje rekisterinpitäjälle.